Anadolu Kobi Haber

Ankara, Türkiye'nin En Kalabalık İkinci İlidir.

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir.

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ilidir. Nüfusa göre şehir listesinde, belediye sınırı göz önüne alınarak yapılan sıraya göre dünya da ise elli yedinci sırada yer alır. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konum da bulunur. Ankara, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimi hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alır. Yüz ölçümü ile ülkenin üçüncü büyük ilidir. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir ile çevrilidir.

Ankara, 13 Ekim 1923 Yılında Başkent Oldu

Ankara'nın, başkent ilan edilmesi ardından, (13 Ekim 1923) sonrası şehir, hızla gelişmiş ve Türkiye'nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ekonomisi, tarım ve hayvancılığa dayanan ilin toprağının yarısı hâlâ tarım amaçlı kullanılır. Ekonomi, büyük oran da, ticaret ve sanayiye dayalıdır.

Tarım ve hayvancılığın ağırlığı ise giderek azalmaktadır. Ankara ve civarında ki gerek kamu sektörü, gerek özel sektör yatırımı, başka illerden büyük bir nüfus göçü teşvik etmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, nüfusu ülke nüfusunun iki katı hız da artmıştır. Nüfusun yaklaşık dörtte üçü hizmet sektörü tanımlanabilecek memuriyet, ulaşım, haberleşme ve ticaret benzeri işler de, dörtte biri sanayi de, %2'si ise tarım alanında çalışır.

Sanayi, tekstil, gıda ve inşaat alanına, daha fazla yoğunlaşmıştır. 

Bugün, en çok savunma, metal ve motor sektörüne yatırım yapar. Türkiye'nin, en çok üniversiteye sahip ili olan Ankara'da, üniversite diplomalı kişi oranı, ülke ortalamasının iki katıdır. Bu eğitimli nüfus, teknoloji yatırımının, gereksinim duyduğu iş gücünü oluşturur. Ankara'dan otoyol, demir yolu ve hava yolu ile diğer şehirlere ulaşılır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar